Wie kan deelnemen

Deze studie is op zoek naar gezonde mannelijke of vrouwelijke deelnemers; dit betekent dat de deelnemers niet lijden aan de aandoening die wordt onderzocht.

  • U heeft een minimum lichaamsgewicht van 50 kg
  • U heeft een BMI tussen 17.5 - 30.05 kg/m2
  • U bent een niet-roker of een roker die maximaal 5 cigaretten per dag rookt
  • U voldoet aan alle vereisten voor de studiebezoeken.

Er zijn nog andere vereisten voor deelname aan deze studie. Het onderzoeksteam zal ze aan u uitleggen tijdens de selectieprocedure.

Vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen: U mag aan deze studie deelnemen op voorwaarde dat:

• U tussen de 18 en 60 jaar oud bent en

• U postmenopauzaal bent (dat betekent dat uw laatste menstruatie een jaar of langer geleden was). • OF operatief gesteriliseerd bent (beide eierstokken, beide eileiders of baarmoeder verwijderd).

• OF uw eierstokken niet (meer) werken. Indien u niet tot één van de bovenvermelde categorieën behoort, zult u worden beschouwd als zijnde in staat om kinderen te krijgen.

Vrouwen die kinderen kunnen krijgen: Bij ieder bezoek aan de PCRU controleren we of u de gepaste contraceptie gebruikt.

U moet voldoen aan een van de onderstaande voorwaarden:

 Uw beide eileiders zijn afgesloten

 U heeft een niet-hormonaal spiraaltje

 U heeft een hormonaal spiraaltje

 U heeft een (alleen progestageen) hormonaal implantaat

 Uw partner heeft minstens zes maanden geleden een vasectomie laten uitvoeren

 Onthouding van heteroseksuele gemeenschap als voorkeur en gebruikelijke levensstijl (onthouding op een langdurige en aanhoudende basis) en u bent ermee akkoord gaan om zich te blijven onthouden van heteroseksuele gemeenschap.

Conditie
Gezond
De ziekte, de aandoening, het syndroom, de stoornis, of het letsel dat onderzocht wordt. Op ClinicalTrials.gov kunnen condities ook andere gezondheidsgerelateerde punten omvatten, zoals levensloop, kwaliteit van leven, en gezondheidsrisico's.
Leeftijd
18-60 jaar
De leeftijd die een persoon moet hebben om deel te nemen aan een klinisch onderzoek
Geslacht
Man of vrouw
Het geslacht van de personen die mogelijk kunnen deelnemen aan een klinisch onderzoek. Het geslacht is de classificatie op basis van wat bij de geboorte is vastgesteld. Geschiktheid op basis van geslacht is niet hetzelfde als geschiktheid op basis van gender

Elk klinisch onderzoek heeft zijn eigen richtlijnen voor wie kan deelnemen; dit zijn de geschiktheidscriteria. Echter, alleen het onderzoeksteam kan bepalen of u in aanmerking komt voor opname in de studie.

Wat kunt u verwachten

Volgens de planning zal het onderzoek ongeveer 10 weken duren.

Er zijn verschillende onderzoeken of procedures vereist in het kader van de studie:

  • Een screening
  • Een behandelingsperiode van 14dagen (13 nachten)
  • Een telefonische opvolging

Het telefoongesprek ter opvolging vindt ongeveer 28-35 dagen na de laatste toediening van het onderzoeksgeneesmiddel plaats.

Aantal vereiste overnachtingen
1 behandelingsperiode van 13 nachten
De deelnemer moet mogelijk overnachten in de PCRU voor observatie en onderzoeksprocedures. Het aantal en de duur van de overnachtingen worden bepaald door de opzet van de studie.
Lange termijn follow-up
1 telefonische opvolging
Sommige onderzoeken vereisen dat het onderzoeksteam in contact blijft met de deelnemer voor een bepaalde periode nadat hij of zij het hoofdgedeelte van het onderzoek heeft afgerond
Hoelang duurt deze studie?
Ongeveer 10 weken
De duur van het onderzoek is de tijd vanaf de screening tot aan het laatste follow-upgesprek of onderzoeksactiviteit. Er kunnen maximaal 28 dagen verlopen tussen de screening en de toediening van de dosis
Vergoeding
€ 2260 voor deelname, plus € 390 voor COVID-19 ongemakken, plus transportkosten
Deelnemers aan klinische onderzoeken bij de PCRU krijgen een financiële vergoeding voor hun deelname. Het bedrag is afhankelijk van factoren zoals verblijfsduur, totaal aantal studiebezoeken, en de aard van de onderzoeksprocedures
COVID-19

Interesse om mee te doen?

Eerste keer dat u deelneemt aan klinisch onderzoek bij Pfizer?

Als u geïnteresseerd bent om deelnemer te worden of meer informatie te krijgen over het registratieproces, vul dan het registratieformulier in en verzend het. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Zit u al in onze databank?

Als u graag wilt deelnemen aan deze studie, gelieve ons dan telefonisch te contacteren

Bel ofwel het gratis nummer 0800/99.256 (voor België) ofwel +32.2.566.70.02 voor andere landen of 00800/2636.2636 vanuit Frankrijk, Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en spreek met een vertegenwoordiger om meer te weten te komen. Of vul het registratieformulier in en verzend het.

“Persoonsgegevens” betekent elke informatie met betrekking tot u als een natuurlijk persoon, zoals bijvoorbeeld uw naam, uw geboortedatum, uw telefoonnummer of informatie met betrekking tot uw gezondheid of uw medische toestand.

 

De bescherming van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk voor onze klinische onderzoekseenheid. We vragen u dan ook onze privacyverklaring te lezen, beschikbaar op: https://privacycenter.pfizer.com/nl/belgium.

Annuleren