Geregistreerd sinds

1 jaar 6 maanden
Ingediend door pfizer-admin op vr, 02/12/2021 - 12:39
Page Type
Privacy Policy
FAQ items
Hide on landing page
Off

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

De Pfizer Clinical Research Unit Brussel (de “PCRU”), gelegen aan Lenniksebaan  808, 1070 Brussel, die deel uitmaakt van Pfizer NV, een bedrijf dat gevestigd is op Pleinlaan , 17, 1050 Brussel, België, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens die via deze Site of door middel van de relaties die het met u heeft worden verzameld of verwerkt en is daarom verantwoordelijk voor hetverzamelen, gebruiken en openbaar maken ervan.

Is this page helpful?
0
0
Is this page helpful?
0
0