Wie kan deelnemen

Deze studie is op zoek naar gezonde mannelijke deelnemers; dit betekent dat de deelnemers niet lijden aan de aandoening die wordt onderzocht.

Naast de vermelde criteria, moeten de deelnemers ook aan de volgende eisen voldoen:

  • Gewicht van 50 kg of meer
  • Body Mass Index van 17,5 - 30,5 kg/m²
  • Niet-roker, ex-roker, roker (max 5 sigaretten per dag)
  • Aan alle vereisten voor de studiebezoeken kunnen voldoen

Er zijn nog andere vereisten voor deelname aan deze studie. Het onderzoeksteam zal ze aan u uitleggen tijdens de selectieprocedure.

Conditie
Gezond
De ziekte, de aandoening, het syndroom, de stoornis, of het letsel dat onderzocht wordt. Op ClinicalTrials.gov kunnen condities ook andere gezondheidsgerelateerde punten omvatten, zoals levensloop, kwaliteit van leven, en gezondheidsrisico's.
Leeftijd
18-55
De leeftijd die een persoon moet hebben om deel te nemen aan een klinisch onderzoek.
Geslacht
Man
Het geslacht van de personen die mogelijk kunnen deelnemen aan een klinisch onderzoek. Het geslacht is de classificatie op basis van wat bij de geboorte is vastgesteld. Geschiktheid op basis van geslacht is niet hetzelfde als geschiktheid op basis van gender.
Bekijk meer geschiktheidscriteria

Elke klinische studie heeft haar eigen richtlijnen om te bepalen wie kan deelnemen, de zogenaamde toelatingscriteria. Daarentegen kan enkel het onderzoekspersoneel bepalen of u in aanmerking komt om aan een studie deel te nemen.

Wat kunt u verwachten

Voor deelnemers in de Cohorten 7 tot 12 is de studie gepland om ongeveer 19 weken te duren en omvat:

  • een selectieonderzoek, tijdens dewelke u een COVID ICD  en de study ICD zal ondertekenen;
  • 1 behandelingsperiode die bestaat uit 9 dagen en 8 nachten in de PCRU (van Dag -1 tot Dag 8).
  • 7 ambulante bezoeken, die ongeveer 11, 15, 22, 29, 36, 50 en 71 dagen na de toediening van het geneesmiddel plaatsvinden.

We kunnen u vragen om naar de PCRU terug te komen voor een bijkomend ambulant bezoek, na uw laatste bezoek op Dag 71, om bloedstalen voor immunogeniciteit en veiligheidsbeoordeling af te nemen.

U haalt geen persoonlijk voordeel uit uw deelname aan deze studie; de bekomen resultaten kunnen echter belangrijk zijn voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en behandelingen die patiënten ten goede kunnen komen.

Aantal vereiste overnachtingen
8 overnachtingen in de Eenheid
De deelnemer moet mogelijk overnachten in de PCRU voor observatie en onderzoeksprocedures. Het aantal en de duur van de overnachtingen worden bepaald door de opzet van de studie.
Lange termijn follow-up
7 ambulante bezoeken
Sommige onderzoeken vereisen dat het onderzoeksteam in contact blijft met de deelnemer voor een bepaalde periode nadat hij of zij het hoofdgedeelte van het onderzoek heeft afgerond.
Hoe lang duurt deze studie?
Ongeveer 19 weken
De duur van het onderzoek is de tijd vanaf de screening tot aan het laatste follow-upgesprek of onderzoeksactiviteit. Er kunnen maximaal 28 dagen verlopen tussen de screening en de toediening van de dosis.
Vergoeding
€ 3315 + € 240 voorCOVID-19 gelieerde ongemakken + reiskosten
Deelnemers aan klinische onderzoeken bij de PCRU krijgen een financiële vergoeding voor hun deelname. Het bedrag is afhankelijk van factoren zoals verblijfsduur, totaal aantal studiebezoeken, en de aard van de onderzoeksprocedures.

Interesse om mee te doen?

Eerste keer dat u deelneemt aan klinisch onderzoek bij Pfizer?

Als u geïnteresseerd bent om deelnemer te worden of meer informatie te krijgen over het registratieproces, vul dan het registratieformulier in en verzend het. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Zit u al in onze databank?

Als u graag wilt deelnemen aan deze studie, gelieve ons dan telefonisch te contacteren

Bel ofwel het gratis nummer 0800/99.256 (voor België) ofwel +32.25.56.70.02 voor andere landen of 00800/2636.2636 vanuit Frankrijk, Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en spreek met een vertegenwoordiger om meer te weten te komen. Of vul het registratieformulier in en verzend het.

“Persoonsgegevens” betekent elke informatie met betrekking tot u als een natuurlijk persoon, zoals bijvoorbeeld uw naam, uw geboortedatum, uw telefoonnummer of informatie met betrekking tot uw gezondheid of uw medische toestand.

 

De bescherming van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk voor onze klinische onderzoekseenheid. We vragen u dan ook onze privacyverklaring te lezen, beschikbaar op: https://privacycenter.pfizer.com/nl/belgium.

Annuleren