Wie kan deelnemen

Deze studie is op zoek naar gezonde mannelijke/vrouwelijke deelnemers; dit betekent dat de deelnemers niet lijden aan de aandoening die wordt onderzocht. Naast de vermelde criteria, moeten de deelnemers ook aan de volgende eisen voldoen:

  • Gewicht van 50 kg of meer
  • Body Mass Index van 17,5 - 30,5 kg/
  • Niet-roker, ex-roker, roker (max 5 sigaretten per dag)
  • Aan alle vereisten voor de studiebezoeken kunnen voldoen

Er zijn nog andere vereisten voor deelname aan deze studie. Het onderzoeksteam zal ze aan u uitleggen tijdens de selectieprocedure.

Conditie
Gezond
De ziekte, de aandoening, het syndroom, de stoornis, of het letsel dat onderzocht wordt. Op ClinicalTrials.gov kunnen condities ook andere gezondheidsgerelateerde punten omvatten, zoals levensloop, kwaliteit van leven, en gezondheidsrisico's.
Leeftijd
18 tot 55 jaar
De leeftijd die een persoon moet hebben om deel te nemen aan een klinisch onderzoek.
Geslacht
Man of vrouw
Het geslacht van de personen die mogelijk kunnen deelnemen aan een klinisch onderzoek. Het geslacht is de classificatie op basis van wat bij de geboorte is vastgesteld. Geschiktheid op basis van geslacht is niet hetzelfde als geschiktheid op basis van gender.
Bekijk meer geschiktheidscriteria

Elke klinische studie heeft haar eigen richtlijnen om te bepalen wie kan deelnemen, de zogenaamde toelatingscriteria.  Daarentegen kan enkel het onderzoekspersoneel bepalen of u in aanmerking komt om aan een studie deel te nemen.

Wat kunt u verwachten

Voor Deel B: Cohort 4 tot 10 en Cohort 11 (optioneel)

Voor de deelnemers in de Cohorten 4 tot 10 en in Cohort 11 (optioneel) is het onderzoek gepland om ongeveer 11 weken te duren.

Een aantal onderzoeken of procedures zijn vereist in het kader van de studie:

  • Een selectieonderzoek, tijdens dewelke u een COVID ICD en de study ICD zal ondertekenen
  • 1 behandelingsperiode van 17 dagen en 16 nachten in de Eenheid (van Dag -1 tot Dag 16)   
  • Het controlebezoek zal ongeveer 7 dagen na de laatste toediening van het onderzoeksgeneesmiddel plaatsvinden
  • Het laatste telefoongesprek voor opvolging vindt ongeveer 28 dagen na de laatste toediening van het onderzoeksgeneesmiddel plaats
Aantal vereiste overnachtingen
1 behandelingsperiode van 17 dagen en 16 nachten in de Eenheid (van Dag -1 tot Dag 16).
De deelnemer moet mogelijk overnachten in de PCRU voor observatie en onderzoeksprocedures. Het aantal en de duur van de overnachtingen worden bepaald door de opzet van de studie.
Lange termijn follow-up
1 telefonisch follow-upgesprek
Sommige onderzoeken vereisen dat het onderzoeksteam in contact blijft met de deelnemer voor een bepaalde periode nadat hij of zij het hoofdgedeelte van het onderzoek heeft afgerond.
Hoelang duurt deze studie?
Ongeveer 11 weken
De duur van het onderzoek is de tijd vanaf de screening tot aan het laatste follow-upgesprek of onderzoeksactiviteit. Er kunnen maximaal 28 dagen verlopen tussen de screening en de toediening van de dosis.
Vergoeding
€ 3780 voor deelname + € 480 voor COVID-19 ongemakken + transportkosten
Deelnemers aan klinische onderzoeken bij de PCRU krijgen een financiële vergoeding voor hun deelname. Het bedrag is afhankelijk van factoren zoals verblijfsduur, totaal aantal studiebezoeken, en de aard van de onderzoeksprocedures.

Interesse om mee te doen?

Eerste keer dat u deelneemt aan klinisch onderzoek bij Pfizer?

Als u geïnteresseerd bent om deelnemer te worden of meer informatie te krijgen over het registratieproces, vul dan het registratieformulier in en verzend het. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Zit u al in onze databank?

Als u graag wilt deelnemen aan deze studie, gelieve ons dan telefonisch te contacteren

Bel ofwel het gratis nummer 0800/99.256 (voor België) ofwel +32.25.56.70.02 voor andere landen of 00800/2636.2636 vanuit Frankrijk, Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en spreek met een vertegenwoordiger om meer te weten te komen. Of vul het registratieformulier in en verzend het.

“Persoonsgegevens” betekent elke informatie met betrekking tot u als een natuurlijk persoon, zoals bijvoorbeeld uw naam, uw geboortedatum, uw telefoonnummer of informatie met betrekking tot uw gezondheid of uw medische toestand.

 

De bescherming van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk voor onze klinische onderzoekseenheid. We vragen u dan ook onze privacyverklaring te lezen, beschikbaar op: https://privacycenter.pfizer.com/nl/belgium.

Annuleren