Wie kan deelnemen

Deze studie is op zoek naar gezonde mannelijke en vrouwelijke deelnemers, dit betekent dat de deelnemers niet lijden aan de aandoening die wordt onderzocht.

Naast de vermelde criteria, moeten de deelnemers ook aan de volgende eisen voldoen:

 • Gewicht van 50 kg of meer
 • Body Mass Index van 17,5 - 30,5 kg/m²
 • Niet-roker, ex-roker, roker (max 5 sigaretten per dag)
 • Aan alle vereisten voor de studiebezoeken kunnen voldoen

Er zijn nog andere vereisten voor deelname aan deze studie. Het onderzoeksteam zal ze aan u uitleggen tijdens de selectieprocedure.

 

UITSLUITEND VOOR VROUWEN:

Vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen:

U mag aan deze studie deelnemen op voorwaarde dat:

 • U tussen de 18 en 55 jaar oud bent en
 • U postmenopauzaal bent (dat betekent dat uw 
  laatste menstruatie een jaar of langer geleden was).
 • OF operatief gesteriliseerd bent (beide eierstokken, 
  beide eileiders of baarmoeder verwijderd).
 • OF uw eierstokken niet (meer) werken.

Indien u niet tot één van de bovenvermelde categorieën behoort, zult u worden beschouwd als zijnde in staatom kinderen te krijgen. In dat geval zal u niet toegelaten worden om aan deze studie deel te nemen.

Conditie
Gezond
De ziekte, de aandoening, het syndroom, de stoornis, of het letsel dat onderzocht wordt. Op ClinicalTrials.gov kunnen condities ook andere gezondheidsgerelateerde punten omvatten, zoals levensloop, kwaliteit van leven, en gezondheidsrisico's.
Leeftijd
18-55
De leeftijd die een persoon moet hebben om deel te nemen aan een klinisch onderzoek.
Geslacht
Man of vrouw
Het geslacht van de personen die mogelijk kunnen deelnemen aan een klinisch onderzoek. Het geslacht is de classificatie op basis van wat bij de geboorte is vastgesteld. Geschiktheid op basis van geslacht is niet hetzelfde als geschiktheid op basis van gender.

Elke klinische studie heeft haar eigen richtlijnen om te bepalen wie kan deelnemen, de zogenaamde toelatingscriteria. Daarentegen kan enkel het onderzoekspersoneel bepalen of u in aanmerking komt om aan een studie deel te nemen.

Wat kunt u verwachten

De studie zal maximaal 13 weken duren.

Een aantal onderzoeken of procedures zijn vereist in het kader van de studie:

 • Een selectieonderzoek tijdens dewelke u een COVID ICD en de study ICD zal ondertekenen;
 • 2 of 3 behandelingsperiodes, elk georganiseerd over 8 dagen en 7 nachten in de PCRU. De behandelingsperioden zullen gescheiden worden door een interval van mistens 14 dagen tussen de toedieningen van het onderzoeksgeneesmiddel in;
 • Het telefoongesprek voor opvolging vindt 28-35 dagen na de laatste toediening van het onderzoeksgeneesmiddel plaats.
Aantal vereiste overnachtingen
2 of 3 periodes van 8 dagen en 7 nachten
De deelnemer moet mogelijk overnachten in de PCRU voor observatie en onderzoeksprocedures. Het aantal en de duur van de overnachtingen worden bepaald door de opzet van de studie.
Lange termijn follow-up
Een telefoongesprek voor opvolging
Sommige onderzoeken vereisen dat het onderzoeksteam in contact blijft met de deelnemer voor een bepaalde periode nadat hij of zij het hoofdgedeelte van het onderzoek heeft afgerond.
Hoe lang duurt deze studie?
De studie zal maximaal 13 weken duren
De duur van het onderzoek is de tijd vanaf de screening tot aan het laatste follow-upgesprek of onderzoeksactiviteit. Er kunnen maximaal 28 dagen verlopen tussen de screening en de toediening van de dosis.
Vergoeding
€  4.469 voor deelname aan de studie + € 630 voor Covid-19 gerelateerde ongemakken + transportkosten
Deelnemers aan klinische onderzoeken bij de PCRU krijgen een financiële vergoeding voor hun deelname. Het bedrag is afhankelijk van factoren zoals verblijfsduur, totaal aantal studiebezoeken, en de aard van de onderzoeksprocedures.

Interesse om mee te doen?

Eerste keer dat u deelneemt aan klinisch onderzoek bij Pfizer?

Als u geïnteresseerd bent om deelnemer te worden of meer informatie te krijgen over het registratieproces, vul dan het registratieformulier in en verzend het. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Zit u al in onze databank?

Als u graag wilt deelnemen aan deze studie, gelieve ons dan telefonisch te contacteren

Bel ofwel het gratis nummer 0800/99.256 (voor België) ofwel +32.25.56.70.02 voor andere landen of 00800/2636.2636 vanuit Frankrijk, Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en spreek met een vertegenwoordiger om meer te weten te komen. Of vul het registratieformulier in en verzend het.

“Persoonsgegevens” betekent elke informatie met betrekking tot u als een natuurlijk persoon, zoals bijvoorbeeld uw naam, uw geboortedatum, uw telefoonnummer of informatie met betrekking tot uw gezondheid of uw medische toestand.

 

De bescherming van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk voor onze klinische onderzoekseenheid. We vragen u dan ook onze privacyverklaring te lezen, beschikbaar op: https://privacycenter.pfizer.com/nl/belgium.

Annuleren